ACNEWS

Ez történik a halottakkal Orbán rendeletmódosítása szerint

Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash
Megjelent a Magyar Közlönyben a halottvizsgálattal összefüggő rendeletek módosítása.
Hirdetés
Ad image

Több rendeletet is módosított a kormányfő a halálesetek kivizsgálása érdekében, és pontosította a halottvizsgálati folyamatban résztvevők jogait és kötelezettségeit.

A változtatások érintik a temetőkről, a temetkezésről, a boncolásról, a halottak vizsgálatáról szóló korábbi szabályokat. Az új rendelet pontosítja a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló korábbit, kiegészíti a korábban az ingatlanon elhelyezett urna temetői elhelyezésének, illetve a halottvizsgálat különféle szabályait is. A halottvizsgálattal összefüggő változásokról a 24.hu írása közölt összefoglaló tájékoztatást.

A fő szabály, hogy a jövőben az elhunyt azonosítására szolgáló űrlapnak a holttest két végtagjára történő felhelyezéséről a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos vagy halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt gondoskodik. A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával kell felhívni arra, ha az elhunyt fertőző betegségben halt meg.

Az űrlapon az elhunytról ezeket az adatokat kell rögzíteni:

családi és utónév, személyazonosság igazolására alkalmas okirat (típus/szám), születési hely és idő,

az elhalálozás (ha az nem ismert), a holttest helye (címe), tényleges/becsült ideje,

fertőző betegség gyanúja esetén a betegség neve,

az elszállítás célintézményének (egészségügyi intézmény, temető, halotthűtő) megnevezése, címe,

az elszállítást végző szervezet/személy neve, az elszállítás el- és megrendelt időpontja/határideje,

az elszállítást elrendelő (orvos/mentőtiszt) neve, munkahelye, beosztása, elérhetősége.

A módosítás kitér az ismeretlen személyazonosságú („NN”-nel jelzett) elhunytakra vonatkozó szabályozásra, a halottszállítás feltételeire, a temetkezési szolgáltatók feladataira, a helyszíni halottvizsgálat szabályaira.

Mentőtiszt helyszíni halottvizsgálatot csak külön képzés után végezhet, koraszülött halálozás esetén akkor sem.

Nem természetes módon bekövetkezett halál valószínűsítésekor helyszíni halottvizsgálatot csak a jogszabályban erre feljogosított orvos folytathat. Ilyenkor az eltemettetéshez és elhamvasztáshoz szükséges engedélyt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyben eljáró hatóság állítja ki.

Helyszíni halottvizsgálatot mentőtiszt akkor sem folytathat, ha az elhunyt egészségügyi adatai nem érhetőek el. Ilyenkor köteles az orvosnak átadni a holttest további vizsgálatát. Ha nem tudni, ki volt az elhunyt kezelőorvosa, a holttestet a haláleset helyszínéhez legközelebbi patológiai osztállyal rendelkező kórházba kell szállítani. Itt döntenek a kórboncolás szükségességéről/mellőzéséről.

Ha az elhunyt eltemettetésére kötelezett nem jelentkezik, a halál okát megállapító orvos a köztemetésre illetékes település jegyzőjének küldi meg a halottvizsgálati bizonyítványt, amit rögziteni kell az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszerben (eHVB) is.

Facebook
Twitter
Reddit
Telegram
Email
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés