Deák László: Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk

AC News 2017.03.14. Profil

Deák László: Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk

Deák László kispesti evangélikus lekész azt mondja: a kereszténységnek fel kell vennie a harcot a korszellem azon részével, amely rombolóan hat az emberre. A lelkész fiatalos lendülettel beszél Istenről, térít, temet és keresztel. Szabadidejében rockzenét hallgat, focizik, és nem érti, miért él az emberek fejében valami múltban ragadt kép a történelmi egyházakról. Beszélgetésünk közben az is kiderült, miért jöttek szívesen az evangélikus szlovák atyafiak Békés megyébe.

Cba - cikk közötti

- Ön kispesti beiktatásakor a Bírák könyvének egyik igéjét idézte, amelyben “a világ siserehadai” elleni küzdelemre szólította új gyülekezetét. Kik a világ siserehadai?

- A korszellemnek az a része, amelyik rombolólag hat az emberekre. Az egész korszellemet nem nevezném bűnösnek, a XXI. században is számos a lehetőség, az ajándék, akár az ember életével, akár az evangélium hirdetésével kapcsolatban, de sajnos a világnak vannak olyan tanításai, gondolatai, embereket megaragadó céljai, amelyek ellen, azt gondolom, a kereszténységnek – használhatjuk akár ezt az erős kifejezést – fel kell vennie a harcot. Meg kell mutatni, hogy van másik út! Valljuk meg, a mai közérdeklődés, a média az emberek figyelmét nem a kereszténység irányába tereli.

- Önnek hétfőnként a Pax Tv-n fut a Kút című műsora, mondhatni pestiesen, a kereszténységet viszi a médiában is...

- Igen, mondjuk, hogy viszem a médiában és vittem iskolalelkész koromban is, amikor naponta órákig beszélgettem 14 és 18 év közötti fiatalokkal. Nekik volt egy adott világképük, amit én hagytam, hogy képviseljenek. Ha hittanórán például a szexualitásról volt szó, végighallgattam, hogy egy-egy fiú miért tartja az egyéjszakás kalandokat kiválónak, és én ezzel szembeállítottam a magam véleményét. Nagyon sok tanulságos beszélgetésünk volt.

- A lőrinci iskolalelkészséget fel kellett adni, amikor Kispetre jött szolgálni?

- Igen. De itt a gyülekezetünkben is sok a fiatal.

- Mekkora a kispesti gyülekezet?

- Mi 160 fővel számolunk, ők azok, akik aktívak, istentiszteletre és egyéb egyházi eseményekre is eljárnak. Köztük sok az ifjú, az óvodástól a kamaszig és fiatal felnőttig.

- Hogyan lehet hatékonyan közelíteni Istent ahhoz a korosztályhoz, amelyik éppen a kamaszkori dackorszakát és lázadásait éli?

- Közhely, de éreztetni kell velük, hogy szeretik őket. Egy fiatalnak (is) fontos, ha azt érzi: valaki meg akarja érteni, mit gondol, mit miért tesz, mi történik vele. Volt olyan fiatal, aki egy abortuszt nem tudott feldolgozni, volt, aki a szülei erőszakosságát. Ilyenkor a helyes út az, amit Jézus mutat, amikor az emmauszi tanítványok mellé szegődik, és ugyan amazok csalódottan szitkozódnak, de Jézus nem leszidja őket, hanem elkezdi magyarázni nekik Isten igéjét, majd eltűnik, amikor már elég erejük van a tanítványoknak az útjuk folytatásához. Nagyon komolyan kell venni azt, hogy az Istennek az ügye, amit mi képviselünk, az nem valamiféle régmúltból ittmaradt dolog, hanem élő igény, élő kérdésre élő válasz. Aki hozzánk eljön, az benyomást kap Istenről. Most hétvégén lesz egy keresztelőm, egy olyan pár hozza az Úr elé a gyermekét, akiknek az egyházi esküvőjükkel egy időben ébredt vágy a szívükben az Isten igéje iránt. És akkor úgy döntöttek, hogy a kispesti evangélikus gyülekezethez szeretnének tartozni. A fiatalokat ma az adott konkrét élethelyzetükön keresztül lehet elérni, nem elég odalépni hozzájuk, hogy, na most beszélgessünk Istenről, mert az nem biztos, hogy célt ér. De ha valakinek van egy konrét bánata, vagy éppen öröme – tapasztaltuk, hogy sok férfiember az első gyermekének a születése után lép közelebb Istenhez – ha ebben a helyzetben tudjuk megszólítani, kialakulhat egy olyan beszélgetés, amelyet aztán az Isten irányába nyíló ember folytatni szeretne.

- Van olyan ember, aki az Önnel való beszélgetés hatására tért meg, vagy indult el a megtérés útján?

- Két történet jut az eszembe, az egyik egy olyan fiatalé, akit 20 évesen kereszteltem meg. A gimnáziumban ugyan négy éven át részt vett minden áhitaton, de akkor még nem mutatott semmilyen érdeklődést. Két évvel az érettségi után keresett meg, hogy valami megváltozott az életében, szeretne beszélgetni Istenről és közelebb lépni Hozzá. Egy másik meghatározó emlékem egy 70 éves néniről szól, aki nem bírta feldolgozni, hogy 50 évvel korábban megcsalta a férjét. A férj ezt tudta, és rendszeresen az asszony fejéhez vágta, mondhatni, minden családi veszekedés során előjött. Az asszony abban élt, hogy a férje sem tud neki megbocsátani, és önmagának sem tud megbocsátani. Ebből a helyzetből szeretett volna kitörni. Egy magángyónással egybekötött, hosszú beszélgetés segített neki, hogy letegye ezt a terhet.

- Nevelésről sokat beszél a tévében, maga is gyakorlott tanár, tavalyelőtt még Vekerdy doktorral is leült egy kerekasztal mellé a gyemeknevelésről beszélgetni. Van olyan, amit a világi nevelésben helytelennek lát, amit meg kellene változtatni, mert távol lök Istentől?

- Van egy kamasz lányom, aki nyolcadikos, rajta keresztül látom, hogy a máig élő poroszos oktatás nem feltétlenül jó. Még egy hittanóra esetében sem biztos, hogy az a legszerencsésebb, ha kemény kézzel fogják a diákot. Sokan mondják, de egyáltalán nem biztos, hogy a nevelésnek kényszerűen kereszténynek kell lennie. Az oktatás legyen szakmai, és színvonalas. De nem biztos, hogy az a jó út, sőt, talán az egyházak érdekét sem az szolgálja, ha mindenhová tudatosan és felülről benyomul a kereszténység. Mondok egy meglepőt: amióta kötelező hittan van az iskolákban, kevesebb gyerek jár a gyülekezeti gyermek-bibliakörös alkalmakra. Mert a szüleik úgy gondolják, megkapja a gyerek a hittant az iskolába, minek járjon akkor gyülekezetbe?

- Önhöz egykori tanítványa fiatalos lendületet és a rockzene szeretetét kötötte. A történelmi egyházakhoz valahogy nem ezt kötik az emberek.

- A rockot ma is szeretem. Meg focizni is szeretek, a lelkész is ember. Az lenne a furcsa, ha egy lekész nem lehetne rocker, vagy éppen sportőrült. Csak sajnos az egyházak a rendszerváltás óta nem tudtak megfelelő képet kialakítani önmagukról és a tisztségviselőikről. Sok minden változik, sok minden alakul, de a többség objektív képzetek helyett a múltból ittmaradt képeket köt az egyházakhoz, vagy éppen azt a karizmatikus túltengést, amivel egyes gyülekezetek hívei felcsengetnek az emberhez.

- Pedig az evangélikus egyház képe még a legkonfliktusmentesebb a történelmi egyházak között. Sem szexuális visszaélésekről, sem belső veszekedésekről nem hallani...

- A mi egyházunk is átesett a maga válságán, néhány évtized alatt számos gyülekezetünk elfogyott, szétesett. Még Békés megyében is csökken a hívek száma, pedig ott igen komoly hagyományai vannak az evangélikus egyháznak. A török hódoltság után arrafelé minden elpusztult és felvidéki evangélikusokkal telepítették be a környéket, akik szívesen jöttek, mert a békési földesurak nem nézték, ki milyen felekezethez tartozik. Elsősorban szlovák ajkú evangélikus telepesek alapították Szarvast, Békéscsabát, Tótkomlóst. Orosházát pedig magyar evangélikusok lakták be, az 1740-es években Tolna megyéből indult el az a 30 evangélikus család, amelyik végül Orosházát alapította. Ma is Békés megye az egyik legerősebb pontja a hazai evangélikusságnak. De sajnos mind a kommunista rendszer, mind a rendszerváltás utáni időszak kikezdte a mi egyházunkat is.

- Az evangélikus egyház politizál?

- Minden egyház politizál, mert emberekből áll. Vannak persze korlátok: egy evangélikus lelkész lehet önkormányzati képviselő, de országgyűlési képviselő már nem, mert az összegyeztethetetlen a lelkészi hivatással.

- Donáth László annakidején gyakorló lelkészként volt szocialista parlamenti képviselő, nem?

- Én úgy tudom, hogy országgyűlési képviselőként fel kellett függesztenie a parókusi állását. De visszatérve, az egyház tagjai nyilván a lehető legkülönbözőbb poltikai véleményeket képviselik, és ez némileg befolyásolja is a normális párbeszédet. Ráadásul a különféle politikai beállítottságúak saját igazolásukra számos igét tudnak citálni. Mi magunk sem nagyon politizálunk a gyülekezetben, nem hagyjuk, hogy mesterséges korlátok feszítsék szét Krisztus népét. A keresztény embernek azonban igenis felelőssége a választás, hogy olyan vezetői legyenek, akik munkájuk során minél kevesebb kísértéssel és megbontránkoztatással szembesítik az embereket.

- Ön szerint a keresztény egyházak közel fél évszázados közeledése, az ökumené hasznos és fontos dolog? Érdemes az Európában egyre fogyatkozó keresztények együvé tartozásának az erősítése, vagy inkább hasznos annak az egyháznak a kereteihez ragaszkodni, amelybe beleszülettünk?

- Én sohasem tudtam lelkesedni a nagy, “magas szintű” ökumenizmusért, inkább kicsiben, alulról építkezve látom megvalósíthatónak az egységet. Itt, helyi szinten például a baptista gyülekezettel tartjuk közösen a nyári gyermektáborainkat, a legnagyobb egyetértésben. Krisztusban ezek a falak leomlanak, több minden köti össze a keresztényeket, mint ami szétválasztja. A katolikus és evangélikus egyház között volt közös nyilatkozat a megigazulásról, azt sokat támadták. De, amikor helyi szinten a közös ünnepünkön a katolikus pap Luthert idézi, az közelebb viszi egymáshoz az itt élő keresztényeket.

- Van határa az ökumenének?

- Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk. Bizonyára van olyan evangélikus lelkész, akivel teológiailag kevésbé értek egyet, és bizonyos kérdésekben közelebb állhat hozzám egy szabadegyházhoz tartozó pásztor. Azt hiszem, nem a felekezeti hovatartozás, hanem a Szentíráshoz való kötődés határozza meg az együttműködés kereteit és lehetőségeit.

További cikkek

Reklám

Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után

Rivalda

Kiderült, hogyan jött össze Koltai Róbert a párjával

AC News 2022.09.30.
Egy színdarabnak, a Kreutzer szonátának köszönheti Gaál Ildikó rendező Koltai Róberttel való kapcsolatát.  

Sáfrány Emese félti a gyermekét

AC News 2022.09.29.
Sáfrány Emese rendkívül élvezi az anyaságot, és szinte minden apró pillanatot megörökít, amit az egyéves kisfiával együtt élnek meg. Ezeket a felvételeket a közösségi m&eacut...

Zalatnay Sarolta a gyásztól megtörten nyilatkozott: Teljesen berekedt a hangom az idegeskedéstől

AC News 2022.09.28.
Az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg mindenkivel a hírt, miszerint kedden elhunyt 13 éves magyar vizslája, Sára. Cini megtörten nyilatkozott lapunknak.

Huppsz

Ételpazarlás a Séfek Séfében? Krausz Gábor megszólalt

AC News 2022.09.29.
Rengeteg étel készül el a Séfek Séfe című TV2-ös gasztrovetélkedőben, amelyre a felvételek után már nincs szükség. A titkot, hogy mi lesz ezekkel, az egyik zsűritag, Krausz Gábor árul...

15 kilótól szabadult meg Völgyi Zsuzsi!

Pataki József 2022.09.29.
Az énekesnőre a pandémiás időszak alatt felszaladt több mint húsz kiló, amely már az egészségét fenyegette, és úgy érzi, ez lehetett az egyik oka annak is, hogy tönkrement a házassága. A plu...

Csősz Bogi őszintén vallott arról, hogy miért gyötörte pánikroham

Pataki József 2022.09.28.
Az egykori luxusfeleség kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogy milyen volt beilleszkedni egy teljesen másik kultúrába és hogyan élte meg az utat, amíg török feleség lett.
video3a - Kategóriák között
video4 - Kategoriak között
Video4a - Kategóriák között

AC News

Interneten lehet szavazni az év lepkéjére

AC News 2022.09.30.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Lepkevédelmi Szakosztálya jövőre indítja el az Év lepkéje programot, amelynek keretében idén december 22-ig lehet szavazni, hogy a fecskefarkú pillang...

Második világháborús lőszerutánpótlás-konténerek kerültek elő a Dunából

AC News 2022.09.30.
Második világháborús lőszerutánpótlás-konténereket emeltek ki a tűzszerészek a Dunából az 1945-ben felrobbantott Lánchíd eredeti, folyómederbe esett elemeinek romeltakarítása sorá...

Agrárminisztérium: hamarosan kezdődik a közvetlen támogatások előlegfizetése

AC News 2022.09.30.
Október 17-től Magyarország - az elmúlt évekhez hasonlóan - a közvetlen támogatások esetében megindítja az előlegfizetést a gazdálkodók számára - jelentette be pénteken az Agrármini...

Sziréna

Indul a fűtési szezon - máris meghalt egy ember szén-monoxid mérgezésben

AC News 2022.09.30.
Meghalt egy ember szén-monoxid-mérgezésben egy bajai családi házban - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-t.

Sokat fizető, pornós karrierrel kecsegtetve csapták be az idős traktorost

AC News 2022.09.29.
Egy hiszékeny Csongrád-Csanád megyei férfit több százezer forinttal károsítottak meg a raffinált csaló nők. A pornó karrierből pedig nem lett semmi.

Megmentése közben még gyorsan kifosztotta az idős asszonyt

AC News 2022.09.29.
Az egyik újraélesztésben résztvevő asszony lopta el az eszméletlen pénztárcáját, a rendőrök rövid időn belül elfogták.
video3a - Kategóriák között
video1a - Kategoriak között
video5 - Kategoriak között

Itthon

AM: több mint 6 milliárd forint rendkívüli támogatást kaptak a baromfi- és sertéskocatartók

Pataki József 2022.09.29.
Az orosz-ukrán háború következményei által leginkább sújtott termelők támogatására - az uniós tagállamok, köztük Magyarország nyomására - 500 millió eurós rendk&iacu...

Szijjártó: a globális biztonság forog kockán

Pataki József 2022.09.29.
Jelenleg nem túlzás azt állítani, hogy az ukrajnai háború miatt a globális biztonságunk forog kockán - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gaz...

Lázár János: Makó példát mutat az energiaválság kezelésében

Pataki József 2022.09.29.
Lázár János építési és beruházási miniszter szerda esti Facebook-bejegyzésében dicsérte a makói önkormányzatot azért, hogy inkább kulturális és sportintézmé...

Világ

Rakusan: nem irányul Szlovákia ellen a cseh határellenőrzések felújítása

Pataki József 2022.09.29.
Nem Szlovákia elleni lépés, hogy szerda éjféltől Csehország ideiglenesen rendőri ellenőrzéseket vezetett be a Szlovákiával közös határátkelőhelyen - jelentette be Vít Rakusan cseh belügyminiszter s...

Florida minden idők egyik legpusztítóbb hurrikánjára készül, 620 ezer háztartás áram nélkül, ezreket telepítettek ki

Pataki József 2022.09.29.
Florida nyugati partvidékén minden idők egyik legsúlyosabb hurrikánjának érkezésére készültek szerdán, a vele járó áradásokra és jelentős károkra, 250 kilométer/óra k&...

Zelenszkij a fogolycseréről, a zaporizzsjai atomerőműről és a népszavazásokól beszélt Erdogannal

Pataki József 2022.09.29.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újabb telefonbeszélgetést folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel, amelynek során elsősorban az oroszokkal a közelmúltban véghez vitt fogolycseréről, a zapor...
video2a - Kategóriák között
Video4a - Kategóriák között
video3a - Kategóriák között

Profil

Meglepő: Iker ikerkutatók vizsgálódnak a betegségek hátteréről

AC News 2022.09.23.
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos és dr. Tárnoki Dávid László radiológusok 2007-ben hozták létre a magyar Ikerregisztert. Az iker ikerkutatók egy- és kétpetéjű ikerpárok bevonásával...

Rónai Egon: Az inspiráló nő olyan, mint egy inspiráló férfi, azzal a különbséggel, hogy mi férfiak nagyobb csodálattal nézünk rá

AC News 2022.09.10.
2022-ben immáron negyedik alkalommal fogják átadni az Inspiráló Nők-díjat hét kategóriában októberben a Nők Gáláján. Rónai Egonnal, az ATV műsorvezetőjével beszélgettünk, aki a re...

Dr. Prodán Zsolt gyermek-szívsebész: Szívvel lélekkel

Pataki József 2022.09.03.
Dr. Prodán Zsolt szívsebész, a gyermekszívek specialistája, aki minden szülői lebeszélés ellenére mégiscsak az orvosi pályát választotta az építészet helyett, megannyi kisgyermek szerencs&e...

Amiről beszélnek

Ragyogott a sztárpár a gálán - George Clooney felesége, Amal arany estélyiben pompázott

AC News 2022.09.30.
George Clooney és felesége, Amal Clooney csütörtökön este jelentek meg a Clooney Alapítvány első Justice Albie Awards átadásán a New York-i Közkönyvtárban.

Titok a múltból: ugyanazt a férfit szerette Kamilla királyné és Anna hercegnő

AC News 2022.09.30.
Kamilla királyné és III. Károly kapcsolata hosszú évtizedek óta tartja lázban a közvéleményt, mert bár már 2005-ben összekötötték az életüket, a magánéletük m...

Jáksó László előkerült és ismét botrány van körülötte

AC News 2022.09.30.
Az egykori műsorvezető ismét hallatott magáról, pedig már jó ideje kivonult a médiából és informatikusként dolgozik. Felbukkanása nem nevezhető kellemesnek, beleállt egykori kollégáiba.
video1a - Kategoriak között
video3a - Kategóriák között
video5 - Kategoriak között
Remiz uzlethaz - felugro