Deák László: Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk

AC News 2017.03.14. Profil

Deák László: Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk

Deák László kispesti evangélikus lekész azt mondja: a kereszténységnek fel kell vennie a harcot a korszellem azon részével, amely rombolóan hat az emberre. A lelkész fiatalos lendülettel beszél Istenről, térít, temet és keresztel. Szabadidejében rockzenét hallgat, focizik, és nem érti, miért él az emberek fejében valami múltban ragadt kép a történelmi egyházakról. Beszélgetésünk közben az is kiderült, miért jöttek szívesen az evangélikus szlovák atyafiak Békés megyébe.

- Ön kispesti beiktatásakor a Bírák könyvének egyik igéjét idézte, amelyben “a világ siserehadai” elleni küzdelemre szólította új gyülekezetét. Kik a világ siserehadai?

- A korszellemnek az a része, amelyik rombolólag hat az emberekre. Az egész korszellemet nem nevezném bűnösnek, a XXI. században is számos a lehetőség, az ajándék, akár az ember életével, akár az evangélium hirdetésével kapcsolatban, de sajnos a világnak vannak olyan tanításai, gondolatai, embereket megaragadó céljai, amelyek ellen, azt gondolom, a kereszténységnek – használhatjuk akár ezt az erős kifejezést – fel kell vennie a harcot. Meg kell mutatni, hogy van másik út! Valljuk meg, a mai közérdeklődés, a média az emberek figyelmét nem a kereszténység irányába tereli.

- Önnek hétfőnként a Pax Tv-n fut a Kút című műsora, mondhatni pestiesen, a kereszténységet viszi a médiában is...

- Igen, mondjuk, hogy viszem a médiában és vittem iskolalelkész koromban is, amikor naponta órákig beszélgettem 14 és 18 év közötti fiatalokkal. Nekik volt egy adott világképük, amit én hagytam, hogy képviseljenek. Ha hittanórán például a szexualitásról volt szó, végighallgattam, hogy egy-egy fiú miért tartja az egyéjszakás kalandokat kiválónak, és én ezzel szembeállítottam a magam véleményét. Nagyon sok tanulságos beszélgetésünk volt.

- A lőrinci iskolalelkészséget fel kellett adni, amikor Kispetre jött szolgálni?

- Igen. De itt a gyülekezetünkben is sok a fiatal.

- Mekkora a kispesti gyülekezet?

- Mi 160 fővel számolunk, ők azok, akik aktívak, istentiszteletre és egyéb egyházi eseményekre is eljárnak. Köztük sok az ifjú, az óvodástól a kamaszig és fiatal felnőttig.

- Hogyan lehet hatékonyan közelíteni Istent ahhoz a korosztályhoz, amelyik éppen a kamaszkori dackorszakát és lázadásait éli?

- Közhely, de éreztetni kell velük, hogy szeretik őket. Egy fiatalnak (is) fontos, ha azt érzi: valaki meg akarja érteni, mit gondol, mit miért tesz, mi történik vele. Volt olyan fiatal, aki egy abortuszt nem tudott feldolgozni, volt, aki a szülei erőszakosságát. Ilyenkor a helyes út az, amit Jézus mutat, amikor az emmauszi tanítványok mellé szegődik, és ugyan amazok csalódottan szitkozódnak, de Jézus nem leszidja őket, hanem elkezdi magyarázni nekik Isten igéjét, majd eltűnik, amikor már elég erejük van a tanítványoknak az útjuk folytatásához. Nagyon komolyan kell venni azt, hogy az Istennek az ügye, amit mi képviselünk, az nem valamiféle régmúltból ittmaradt dolog, hanem élő igény, élő kérdésre élő válasz. Aki hozzánk eljön, az benyomást kap Istenről. Most hétvégén lesz egy keresztelőm, egy olyan pár hozza az Úr elé a gyermekét, akiknek az egyházi esküvőjükkel egy időben ébredt vágy a szívükben az Isten igéje iránt. És akkor úgy döntöttek, hogy a kispesti evangélikus gyülekezethez szeretnének tartozni. A fiatalokat ma az adott konkrét élethelyzetükön keresztül lehet elérni, nem elég odalépni hozzájuk, hogy, na most beszélgessünk Istenről, mert az nem biztos, hogy célt ér. De ha valakinek van egy konrét bánata, vagy éppen öröme – tapasztaltuk, hogy sok férfiember az első gyermekének a születése után lép közelebb Istenhez – ha ebben a helyzetben tudjuk megszólítani, kialakulhat egy olyan beszélgetés, amelyet aztán az Isten irányába nyíló ember folytatni szeretne.

- Van olyan ember, aki az Önnel való beszélgetés hatására tért meg, vagy indult el a megtérés útján?

- Két történet jut az eszembe, az egyik egy olyan fiatalé, akit 20 évesen kereszteltem meg. A gimnáziumban ugyan négy éven át részt vett minden áhitaton, de akkor még nem mutatott semmilyen érdeklődést. Két évvel az érettségi után keresett meg, hogy valami megváltozott az életében, szeretne beszélgetni Istenről és közelebb lépni Hozzá. Egy másik meghatározó emlékem egy 70 éves néniről szól, aki nem bírta feldolgozni, hogy 50 évvel korábban megcsalta a férjét. A férj ezt tudta, és rendszeresen az asszony fejéhez vágta, mondhatni, minden családi veszekedés során előjött. Az asszony abban élt, hogy a férje sem tud neki megbocsátani, és önmagának sem tud megbocsátani. Ebből a helyzetből szeretett volna kitörni. Egy magángyónással egybekötött, hosszú beszélgetés segített neki, hogy letegye ezt a terhet.

- Nevelésről sokat beszél a tévében, maga is gyakorlott tanár, tavalyelőtt még Vekerdy doktorral is leült egy kerekasztal mellé a gyemeknevelésről beszélgetni. Van olyan, amit a világi nevelésben helytelennek lát, amit meg kellene változtatni, mert távol lök Istentől?

- Van egy kamasz lányom, aki nyolcadikos, rajta keresztül látom, hogy a máig élő poroszos oktatás nem feltétlenül jó. Még egy hittanóra esetében sem biztos, hogy az a legszerencsésebb, ha kemény kézzel fogják a diákot. Sokan mondják, de egyáltalán nem biztos, hogy a nevelésnek kényszerűen kereszténynek kell lennie. Az oktatás legyen szakmai, és színvonalas. De nem biztos, hogy az a jó út, sőt, talán az egyházak érdekét sem az szolgálja, ha mindenhová tudatosan és felülről benyomul a kereszténység. Mondok egy meglepőt: amióta kötelező hittan van az iskolákban, kevesebb gyerek jár a gyülekezeti gyermek-bibliakörös alkalmakra. Mert a szüleik úgy gondolják, megkapja a gyerek a hittant az iskolába, minek járjon akkor gyülekezetbe?

- Önhöz egykori tanítványa fiatalos lendületet és a rockzene szeretetét kötötte. A történelmi egyházakhoz valahogy nem ezt kötik az emberek.

- A rockot ma is szeretem. Meg focizni is szeretek, a lelkész is ember. Az lenne a furcsa, ha egy lekész nem lehetne rocker, vagy éppen sportőrült. Csak sajnos az egyházak a rendszerváltás óta nem tudtak megfelelő képet kialakítani önmagukról és a tisztségviselőikről. Sok minden változik, sok minden alakul, de a többség objektív képzetek helyett a múltból ittmaradt képeket köt az egyházakhoz, vagy éppen azt a karizmatikus túltengést, amivel egyes gyülekezetek hívei felcsengetnek az emberhez.

- Pedig az evangélikus egyház képe még a legkonfliktusmentesebb a történelmi egyházak között. Sem szexuális visszaélésekről, sem belső veszekedésekről nem hallani...

- A mi egyházunk is átesett a maga válságán, néhány évtized alatt számos gyülekezetünk elfogyott, szétesett. Még Békés megyében is csökken a hívek száma, pedig ott igen komoly hagyományai vannak az evangélikus egyháznak. A török hódoltság után arrafelé minden elpusztult és felvidéki evangélikusokkal telepítették be a környéket, akik szívesen jöttek, mert a békési földesurak nem nézték, ki milyen felekezethez tartozik. Elsősorban szlovák ajkú evangélikus telepesek alapították Szarvast, Békéscsabát, Tótkomlóst. Orosházát pedig magyar evangélikusok lakták be, az 1740-es években Tolna megyéből indult el az a 30 evangélikus család, amelyik végül Orosházát alapította. Ma is Békés megye az egyik legerősebb pontja a hazai evangélikusságnak. De sajnos mind a kommunista rendszer, mind a rendszerváltás utáni időszak kikezdte a mi egyházunkat is.

- Az evangélikus egyház politizál?

- Minden egyház politizál, mert emberekből áll. Vannak persze korlátok: egy evangélikus lelkész lehet önkormányzati képviselő, de országgyűlési képviselő már nem, mert az összegyeztethetetlen a lelkészi hivatással.

- Donáth László annakidején gyakorló lelkészként volt szocialista parlamenti képviselő, nem?

- Én úgy tudom, hogy országgyűlési képviselőként fel kellett függesztenie a parókusi állását. De visszatérve, az egyház tagjai nyilván a lehető legkülönbözőbb poltikai véleményeket képviselik, és ez némileg befolyásolja is a normális párbeszédet. Ráadásul a különféle politikai beállítottságúak saját igazolásukra számos igét tudnak citálni. Mi magunk sem nagyon politizálunk a gyülekezetben, nem hagyjuk, hogy mesterséges korlátok feszítsék szét Krisztus népét. A keresztény embernek azonban igenis felelőssége a választás, hogy olyan vezetői legyenek, akik munkájuk során minél kevesebb kísértéssel és megbontránkoztatással szembesítik az embereket.

- Ön szerint a keresztény egyházak közel fél évszázados közeledése, az ökumené hasznos és fontos dolog? Érdemes az Európában egyre fogyatkozó keresztények együvé tartozásának az erősítése, vagy inkább hasznos annak az egyháznak a kereteihez ragaszkodni, amelybe beleszülettünk?

- Én sohasem tudtam lelkesedni a nagy, “magas szintű” ökumenizmusért, inkább kicsiben, alulról építkezve látom megvalósíthatónak az egységet. Itt, helyi szinten például a baptista gyülekezettel tartjuk közösen a nyári gyermektáborainkat, a legnagyobb egyetértésben. Krisztusban ezek a falak leomlanak, több minden köti össze a keresztényeket, mint ami szétválasztja. A katolikus és evangélikus egyház között volt közös nyilatkozat a megigazulásról, azt sokat támadták. De, amikor helyi szinten a közös ünnepünkön a katolikus pap Luthert idézi, az közelebb viszi egymáshoz az itt élő keresztényeket.

- Van határa az ökumenének?

- Nem ott van a határ, ahol elsőre gondolnánk. Bizonyára van olyan evangélikus lelkész, akivel teológiailag kevésbé értek egyet, és bizonyos kérdésekben közelebb állhat hozzám egy szabadegyházhoz tartozó pásztor. Azt hiszem, nem a felekezeti hovatartozás, hanem a Szentíráshoz való kötődés határozza meg az együttműködés kereteit és lehetőségeit.

További cikkek

Reklám

Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után
Merk IT - Cikkajánló után

Rivalda

Kóbor János: Lehet, hogy a jövő év lesz az Omega búcsúja

AC News 2021.09.28.
Az Omega frontembere szerint hatvan év után véget érhet a legendás zenekar diadalmenete. Eddigi utolsó lemezük most jelenik meg, amin még a tavaly novemberben elhunyt Benkő László az orvosai tanácsai ellenére is dolgo...

Harmadik gyermekéről mesélt Dobó Ági – „Pandi az életünk része”

Pataki József 2021.09.27.
Sokan nem tudják, de egy igazi költő veszett el a hírességben. Ági most minden bátorságát összeszedte, és egy csokorba gyűjtötte eddigi verseit, hogy aztán kiadja azokat. De nem akármilyen kötetre kell sz&aac...

BREAKING! Elértük DJ Dominique-t – „Agyérgörcsöm volt”

Pataki József 2021.09.24.
DJ Dominique tegnap került kórházba, de eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan mi is történt.

Huppsz

Poszt-feszt! – Depresszióval küzd Pumped Gabo

Pataki József 2021.09.28.
Sokan viccnek tartják, de tényleg létezik a fesztivál utáni depresszió.

Azta! Így szexizik a szakítás után Tolvai Reni

AC News 2021.09.28.
Az énekesnő egy igazán merész fotót osztott meg magáról az Instagramon.

Kajdi Csaba fiatalságának titka a közösségi oldalakban rejlik

Pataki József 2021.09.28.
A modellügynökség tulajdonosa néhány éve még értetlenül állt az Instagram működése előtt. Ma már az ilyen és ehhez hasonló új platformok használatában látja a fiatalsá...
video4 - Kategoriak között
video3 - Kategoriak között
Video4a - Kategóriák között

AC News

Hatvan magyarországi és határon túli település részvételével rendezik hétvégén a Nemzeti Vágtát

AC News 2021.09.28.
Hatvan magyarországi és határon túli település részvételével rendezik a hétvégén a 14. Nemzeti Vágtát a budapesti Hősök terén - mondta el Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató k...

Megállt a tanyán élők számának csökkenése

AC News 2021.09.28.
Megállt a tanyán élők számának csökkenése, ami az állami támogatásoknak is köszönhető, illetve egyre többen ismerik fel ennek az életmódnak az előnyeit - mondta az Agrárminisztérium (AM)...

A magyar ingatlanárak kedvezőek európai összehasonlításban, de további áremelkedés várható

AC News 2021.09.28.
Bár az elmúlt 10 évben exponenciálisan fejlődött a magyar ingatlanpiac, európai szinten, az árakat tekintve, továbbra is a középmezőnyhöz tartozik. A Duna House várakozásai alapján területenként...

Sziréna

Eredményes volt az ellenőrzés

AC News 2021.09.28.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság területén tartott akció ideje alatt három körözött személyt fogtak el a rendőrök.  

Harmincegy migránssal hajtott fának egy embercsempész

AC News 2021.09.28.
Menekülés közben fának hajtott autójával egy 31 migránst szállító embercsempész hétfőn este Abda külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság a rend...

Csónakot lopott egy hamis rendszámú teherautóval     

AC News 2021.09.28.
A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőrei lopás közben érték tetten a férfit.
video4 - Kategoriak között
min-mano
Video4a - Kategóriák között

Itthon

Szijjártó: A magyar külügyminisztérium bekérette az ukrán nagykövetet

Pataki József 2021.09.28.
Szuverenitásunk megsértésének tartjuk, hogy Ukrajna meg akarja akadályozni Magyarország biztonságos gázellátását, ezt kikérjük magunknak és az ukrán nagykövetet keddre bekérettük a...

Varga Judit: Kettős mércét alkalmaz az EU Magyarországgal szemben

Pataki József 2021.09.28.
A kettős mérce soha nem látott szinten és szemrebbenés nélkül zajlik az európai intézményekben - hívta fel a figyelmet Varga Judit hétfői Facebook bejegyzésében.

Nagy István: Új alapokra helyezték a meteorológiai tevékenységet

Pataki József 2021.09.28.
Új alapokra helyezte a kormány a magyarországi meteorológiai tevékenységet - jelentette ki az agrárminiszter hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Világ

Biden kamerák előtt vette fel a harmadik, emlékeztető oltását

Pataki József 2021.09.28.
Az amerikai televíziós társaságok kamerái előtt, a Fehér Házban vette fel hétfőn a harmadik, koronavírus elleni emlékeztető oltását Joe Biden amerikai elnök.

Készenlétbe helyezték a brit hadsereg teherautósofőrjeit az üzemanyag-ellátás segítésére

Pataki József 2021.09.28.
Készenlétbe helyezte a brit kormány a hadsereg üzemanyag-szállító tartálykocsik vezetésére kiképzett tagjait az üzemanyag-kiskereskedelemben támadt súlyos ellátási problémák enyh...

Oroszország megkezdi egy új vakcina tesztelését

Pataki József 2021.09.28.
Egy Covid-19 elleni, Betuvax elnevezésű új vakcina tesztelése kezdődik meg októberben Oroszországban, ennek első és a második szakasza leghamarabb jövő februárban vagy márciusban fejeződhet be - közölte hétfőn...
video5 - Kategoriak között
video3 - Kategoriak között
video3a - Kategóriák között

Profil

Pozsgai Brigitte: Amikor éppen elegem van a startup-ból, akkor jön a forgatókönyv

AC News 2021.09.26.
Egy igazi feltörekvő polihisztorral olvashatnak interjút a következő percekben. 

Around Pancake: Gimis lány fejéből pattant ki az egyedülálló vállalkozás

AC News 2021.08.02.
Az Around Pancake nemrég nyitotta meg kapuit a Nagymező utcában, ahol 10 nemzet 14 palacsintáját kínálják. Az biztos, hogy itt mindenki megtalálja a foga alá valót, az egyszerű palacsintaimádótól a gasztro ...

Mosolyka lélekmelengető filmjében mindenki megtalálja magát - „Néha igenis lehet nehéz az élet”

AC News 2021.06.19.
Közel tízezren látták már a Majd helyett MOST című filmet, mely Hozleiter Fanny, ismertebb nevén Mosolyka, a még kerekesszékes magyar író és blogger életét dolgozza fel. És bár a film f&oac...

Amiről beszélnek

Kiderült, hányszor kell oltakoznunk a jövőben

AC News 2021.09.28.
A Pfizer vezetője azt is elárulta, mikor térhetünk vissza a normális életünkhöz.

Dugódíjat követlenek Budapesten

AC News 2021.09.28.
A Levegő Munkacsoport szerint 500 forintért lehetne behajtani Budapest belvárosába.

Brutális drágulás: Ennyibe kerül az üzemanyag holnaptól

AC News 2021.09.28.
Szerdától a benzin literenkénti átlagára 4, míg a gázolajé 9 forinttal nő.
video2a - Kategóriák között
video3 - Kategoriak között
min-mano