ACNEWS

Hadiállapotra készülő rendeleteket hozott a kormány

Pixabay
Pixabay
Ami késik, nem múlik? A legrosszabbra való felkészülés folyamatos. A kormány mozgósíthat, kötelezhet, felügyelhet.
Hirdetés
Ad image

A legfrissebb Magyar Közlönyben a kormányzat nemcsak annak lehetőségét biztosította saját maga számára, hogy drónelhárítási rendszereket telepíttethet a különböző magyar cégekre és minisztériumokra, de hozzányúlt ahhoz a rendelethez is, ami a magyar állam felügyelete alá vont gazdálkodó szervezetek működését szabályozza – írja az Economix.

A 230/2022. (VI. 28.) számú kormányrendelet korábban a katasztrófavédelmi törvényre hivatkozott. Orbán Viktor viszont változtatott ezen, és most már a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 24. paragrafusának kettes pontja a mérvadó.

Ez így szól:

A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása körében a Kormány az e törvényben meghatározottak szerint, hadiállapot vagy szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően, valamint különleges jogrendben rendeletével

a) gazdálkodó szervezetet állami felügyelet alá vonhat,

b) köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti köztulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: köztulajdonban álló gazdasági társaság) számára a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtására szerződéskötési kötelezettséget írhat elő, valamint

c) dönthet a gazdaság mozgósításáról.

A változás értelmében tehát, írja a lap, a kormányzat hadiállapotra hivatkozva (is) „az ellátás folyamatosságára és biztonságára vonatkozó közérdek érvényesítése érdekében a stratégiai és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt energetikai iparágak, így különösen a villamosenergia-, földgáz-, kőolaj-, távhőipar és bányászat jelentős vagy meghatározó piaci erővel bíró szereplőit – közöttük is kiemelten az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget – a magyar állam felügyelete alá vonhatja.”

Facebook
Twitter
Reddit
Telegram
Email
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés